Få koll och agera på ert klimatavtryck

Vi hjälper företag att definiera, mäta, strukturera och ta itu med sina klimatavtryck.

Genom att koppla en klimatstrategi till er verksamhet skapar vi ett uthålligt arbete som är i linje med er affärsmodell i stort.

Vårt erbjudande

Klimatinventering och Rapportering

Vi stöttar bolag i alla storlekar och branscher med att mäta och rapportera deras klimatavtryck.

Vi hjälper er att definiera och designa er unika rapporteringsprofil, baserat på era behov.

Vi erbjuder IT-verktyg för att strukturera insamling, lagring och rapportering av klimatdata. Vidare erbjuder vi analys via Power BI och integration mot andra önskade analysverktyg.

 

 • Klimatinventering och rapportering – Scope 1, 2 och 3
 • Integration av klimatdata i önskade strukturer
 • Bygger på principerna från GHG-protocol
 • CO₂ – målvisualisering
 • Analys och revision av datakvalitet

Konsulttjänster

I tillägg till klimatinventering och rapportering erbjuder vi seniora konsulttjänster med syfte att implementera gröna strategier som svarar upp mot morgondagens hållbarhetsutmaningar.

Vi stöder våra klienter på strategisk nivå med klimatstrategi och riskanalys samt även på operativ nivå för att säkerställa effektiv implementation.

Vi strävar efter att bygga långsiktiga partnerskap genom att erbjuda tjänster i samtliga skeenden, från analys och strategi till implementation och vidare till rapportering och kommunikation.

Vår spets ligger i klimatutmaningen men vi kan via samarbetspartners erbjuda lösningar som täcker de flesta av era behov när det kommer till hållbarhetsarbete.

 

 • Advisory Board
 • Klimatutbildning
 • Klimatstrategi
 • Intern prissättning CO₂
 • Stöd till styrelser
 • Analys av intressenter och leverantörskedja
 • DD & riskanalys
 • Definition av mål och inriktning

Referenser

”Med klimatinventeringen har vi på Pulsen Group ett viktig verktyg för att identifiera och minska vårt klimatavtryck. Asterias Group har varit värdefulla genom hela processen och stöttat oss både med metodik, verktyg och expertis som kommer underlätta även kommande års arbete.”

Sören Rantzow, CIO

Vi engagerade Asterias Group i design och implementation av system för uppföljning och rapportering av klimatdata. Vi har efter detta fortsatt vårt samarbete i såväl strategiska som operationella frågor kopplat till vårt hållbarhetsarbete. Asterias Group är professionella och de har tillfört stort värde till vår organisation i form av kompetens och framåtdriv.”

Mats Johnson, VD och koncernchef

”Vi behövde få in ny energi och kompetens till vårt arbete med hållbarhet. Asterias Group har gett oss båda delar, och även hjälpt oss att utveckla vårt hållbarhetsarbete och ta det till en ny nivå. Deras engagemang och kunskap har lett till ett fortsatt samarbete som vi ser mycket fram emot.”

Tor-Björn Danielsson, VD, Hydria Group

 

Asterias Group stöttade oss i arbetet med att samla in och presentera information kopplat till Scope 1, 2 och 3, CO₂- emissioner från våra globala bolag. Jag upplever dem som professionella, noggranna och enkla att samarbeta med. De finns alltid till hands för att diskutera frågeställningar eller svara på frågor. Jag ser fram emot vårt kommande samarbete.”

Lisa Kaye, Head of Marketing and Sustainability

Visa källbilden

“Asterias Group har gjort värdefulla insatser för oss med sin kompetens och har även med sin sociala förmåga lyckats kommunicera faktabaserade områden på ett förståeligt sätt till våra kunder.”

Anders Blomster, Managing Director, Ampiro group

 

”Asterias Group höll med stor framgång ihop projektledning och operationellt stöd vid framtagande och implementeringen av C Lands miljöledningssystem, ISO 14001:2015. Vi har valt att fortsätta samarbetet via uppdrag inom Advisory Board.”

Jonas Olofsson, Managing Director, CLand

C Land Logistics

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA